Aleph logo Katalog Biblioteki
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Ustawienia | Bazy | Zgłoszenie książki do zakupu | Nowe nabytki | Pomoc
Aleph logo   Strona Biblioteki | Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | English version
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie w wielu bazach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   

W godzinach 23.00-23.20 Katalog Biblioteki jest niedostępny.
UWAGA!
Książki, po zrealizowaniu zamówienia należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu:
3 dni, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

  ELEKTRONICZNY REWERS!
Biblioteka SGH umożliwia czytelnikom korzystanie z elektronicznej wersji rewersu w formacje PDF:
(elektroniczny rewers do czytelni) .
(elektroniczny rewers dla pracownika) .

Wyszukiwanie w wielu polach
Temat
Autor
Sygnatura
Fraza z tytułu (Zacznij od pierwszego słowa tytułu)
Słowa z tytułu
Rok
Wydawca
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania

Wyczyść

Ogranicz wyszukiwanie do:

Języka: Od roku: Do roku: rrrr (Użyj ? jeżeli nie używasz pól od/do)
Formatu: Lokalizacje

Wskazówki:

Hint Wyszukiwanie książek według sygnatury polega na wpisaniu sygnatury bez kropki, czyli jednym ciągiem znaków Np. d43568.

Hint W zakładce Przeglądaj wyszukiwanie książek według sygnatury polega na wpisaniu sygnatury z kropką Np. d.43568.

Hint Wpisz dane w dowolne pola. Wypelnienie więcej niż jednego pola zawęża wyniki wyszukiwania. Jeżeli wybierzesz opcję "pola sąsiadujące", możesz wpisać frazę programowanie komputerowe, a system wyszuka tylko te rekordy w których słowo komputerowe występuje OBOK słowa programowanie. Sąsiadowanie nie jest brane pod uwagę, jeżeli wynik zawiera więcej niż xxx rekordów.

Hint Małe i duże litery mają tę samą wartość. Na przykład, słowo komputer zostanie odnalezione w formie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Pomiędzy poszczególnymi słowami domyślnie występuje operator logiczny AND. Możesz używać pomiędzy słowami operatorów logicznych AND, OR i NOT. Na przykład, możesz wpisać serce or kardiologia aby wyszukać wszystkie rekordy zawierające słowa serce lub kardiologia.

Hint Znak ? służy do maskowania części słów. Na przykład, aptek? wyszuka apteki, apteka, aptekarstwo, aptekarze, aptekom, itd. ? ekonomia wyszuka mikroekonomia, makroekonomia, itd. Można też używać znaku ? aby zasłonić środek słowa. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno polską (i brytyjską) formę aluminium, jak i amerykańską formę pisowni aluminum.