Aleph logo Katalog Biblioteki
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Ustawienia | Bazy | Zgłoszenie książki do zakupu | Nowe nabytki | Pomoc
Aleph logo   Strona Biblioteki | Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | English version
 
 
Wybierz bazę danych:

Katalog Główny
Książki i Czasopisma
Czasopisma
Katalog Czytelni
Katalog Wypożyczalni
Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego
Zbiory Specjalne (pozycje nieudostępniane)
Starodruki (pozycje nieudostępniane)
Prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie i doktorskie
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 2012 w katalogu ALEPH
Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego od roku 1994 do roku 2011 w systemie MAK
Bibliografia publikacji pracowników naukowych SGH od roku 2011 w katalogu ALEPH
Bibliografia publikacji pracowników naukowych SGH do roku 2010 w systemie MAK
Myśl ekonomiczna i społeczna XIX oraz XX stulecia: retrokonwersja zbiorów Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie